Mødedato: 07-07-2009

Århus Kommunes pris for levering af praktisk hjælp

Resumé

I forbindelse med en klage over Århus Kommunes prisfastsættelse for prisen for levering af praktisk hjælp i hjemmet når den ikke var kombineret med levering af personlig pleje i 2008, fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at gribe ind. Kommunen havde iværksat effektiviseringsmål for området ved at tillade uuddannet personale ansat på timeansættelse uden ret til kompensation i forbindelse med fravær og sygdom at varetage praktisk hjælp i hjemmet, såfremt der ikke samtidig var behov for personlig pleje. Kommunen havde dog ikke kunnet dokumentere denne effektivisering i første halvår af 2008, hvorfor kommunen havde valgt at efterbetale forskellen. Styrelsen fandt derfor ikke anledning til at gribe yderligere ind i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

kl § 11a

Skadesteorier

Statsstøtte