Mødedato: 23-04-2021

Arbejdernes Landsbanks erhvervelse af enekontrol med Vestjysk Bank A/S

Resumé

Transaktionen gennemføres ved en aktieoverdragelse til Arbejdernes Landsbank fra AP Pension Livsforsikringsselskab og Nykredit Realkredit A/S, som er aktionærer i Vestjysk Bank A/S. Transaktionen indebærer, at Arbejdernes Landsbank erhverver enekontrol over Vestjysk Bank A/S. Arbejdernes Landsbank har aktiviteter inden for pengeinstitutvirksomhed målrettet private kunder, foreninger og organisationer samt mindre og mellemstore erhverv. Arbejdernes Landsbank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Arbejdernes Landsbank er endvidere aktiv på leasingmarkedet gennem datterselskabet AL Finans A/S. Vestjysk Bank A/S har aktiviteter inden for pengeinstitutvirksomhed målrettet private kunder og særligt erhvervskunder med fokus på landbrug, fiskeri, fast ejendom samt mindre og mellemstore erhverv. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension, forsikringer og leasing. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen