Mødedato: 26-01-2000

Apoteam A/S – “Apoteam-nyt”

Resumé

På baggrund af en klage fra Unigroup ApS over en skrivelse fra Apoteam A/S til de tilsluttede apotekter fandt Konkurrencestyrelsen, at meddelserne var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Meddelserne indeholdte en påmindelse om, at kun mærkevare optaget i Apoteams sortiment kunne indeholdes i apotekernes soriment. Konkurrencestyrelsen slog fast, at efter EU-praksis var meddelserne stadig omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, selvom disse var fremkommet efter indgåelsen af samarbejdet og var ensidige. Konkurrencerådet meddelte Apoteam et påbud om, at tilkendegivelserne overfor de tilsluttede apoteker skulle tilbagekaldes.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ikke angivet