Mødedato: 18-10-2012

APM Terminals B.V.’s overtagelse af ca. 37,5 pct. af aktierne i Global Ports Investments Plc.

Resumé

Transaktionen omfatter APM Terminals B.V.’s overtagelse af ca. 37,5 pct. af aktierne i Global Ports Investments Plc. Som følge af transaktionen vil APM Terminals B.V. sammen med den nuværende enekontrollerende aktionær, Transportation Investments Holding Ltd., erhverve fælles kontrol med Global Ports Investments Plc. APM Terminals B.V. er en containerterminaloperatør med havneterminaler og terminalprojekter i en række lande verden over, herunder i Nordeuropa i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Deres aktiviteter omfatter håndtering og lagring af containerlast. Transportation Investments Holding Ltd. er et holdingselskab for N-trans-koncernen. Fusionen gav ikke anledning til indsigelse, hvorfor denne blev godkendt på baggrund af forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Havneterminaler

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet