Mødedato: 29-08-2001

AP Pensions samarbejde med Foreningen af Samarbejdende Sparekasser

Resumé

Styrelsen har i sagen meddelt AP Pension og Foreningen af Samarbejdende Sparekasser en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens §9, for en samarbejdsaftale om sparekassens placering af gruppeinvaliderenter, ulykkesforsikringer og Kritisk Sygdom-forsikringer i AP Pension, da styrelsen fandt, at samarbejdsaftalen ikke var i strid med forbudet i konkurrencelovens §6, stk. 1. Aftalen var anmeldt styrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter §9, subsidiært en individuel fritagelse efter §8, stk. 1, og var omfattet af overgangsbestemmelsen i lovens § 27, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet