Mødedato: 29-11-2017

AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af Nykredit Livsforsikring A/S

Resumé

Sagen vedrører AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs (”AP”) erhvervelse af aktiekapitalen i Nykredit Livsforsikring A/S, (”Nykredit Liv”). Transaktionen indebærer, at AP erhverver aktiekapitalen i Nykredit Liv, herunder de i Nykredit Liv tegnede livs- og pensionsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Gennem transaktionen opnår AP enekontrol med Nykredit Liv. AP er et 100 pct. ejet datterselskab af Foreningen AP Pension f.m.b.a. (”FAPP”). FAPP har som formål at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed gennem AP og dets datterselskaber. AP udbyder forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter, herunder kapital- og ratepensionsprodukter samt livrenteprodukter i kombination med livsforsikringer, forsikringer mod tab af erhvervsevne, ulykkesforsikringer, dækning ved kritisk sygdom mv. Via datterselskabet AP Pensionsservice A/S tilbyder AP administration af andre pensionsselskaber, og via datterselskabet nærpension A/S formidles livs- og pensionsforsikringer for AP til en række af landets pengeinstitutter og deres kunder. Nykredit Liv er et aktieselskab, som er ejet 100 pct. af Topdanmark Livsforsikring A/S. Nykredit Liv udbyder forskellige former for livs- og pensionsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikring til kunder i Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant