Mødedato: 27-09-2018

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol over Skandia

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem AP Pension, Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Transaktionen indebærer, at AP Pension erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia AMF. AP Pension udbyder forskellige livs- og pensionsforsikringsprodukter, herunder kapital- og ratepensionsprodukter samt livrenteprodukter i kombination med livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Endvidere tilbyder AP Pension via datterselskaber administration af andre pensionsselskaber samt formidling af livs- og pensionsforsikringer til en række pengeinstitutter og deres kunder. Skandia Link driver livs- og pensionsvirksomhed i Danmark og udbyder forskellige livs- og pensionsforsikringsprodukter, herunder kapital- og ratepensionsprodukter samt livrenteprodukter i kombination med livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Skandia Link tilbyder også sundhedsforsikringer og leverer administrationsydelser til Skandia Links livs- og pensionsvirksomhed samt Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Det sidste er et fondsmæglerselskab, som har forvaltet formuen for de danske pensionsselskaber i Skandia siden 1998 og været et selvstændigt fondsmæglerselskab siden 2008. Selskabet tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer, herunder fonde, foreninger og pensionsselskaber mv. Selvom fusionen var horisontal havde parterne en markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og fusionen gav derfor ikke anledning til indsigelser. KFST godkendte derfor fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Pension

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet

Afgørelse