Mødedato: 13-01-2022

AP Ejendomme A/S erhvervelse af enekontrol over CL Denmark ApS

Resumé

Med transaktionen erhverver AP Ejendomme samtlige kapitalandele i BoStad og opnår dermed enekontrol over BoStad. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab (”AP Pension”), som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udvikler, driver og udlejer, via AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Derudover udbyder AP Pension bl.a. forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter. BoStad udvikler, driver og udlejer boliger og i mindre grad erhvervsbyggeri. BoStads aktiviteter er spredt over hele Danmark, dog med fokus på udlejning af ejendomme til beboelse i vækstbyer uden for København og Aarhus. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant