Mødedato: 16-12-1998

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Resumé

Den 16. december 1998 afgav Konkurrencerådet svar på Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) anmeldelse af foreningens vedtægter og etiske regelsæt. DE havde anmodet om en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9 og KL § 11, stk. 4 og subsidiært fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Rådet meddelelte DE at vedtægterne og det etiske regelsæt kunne gives en ikke-indgrebserklæring, pånær vedtægternes § 20, som heller ikke kunne gives en fritgaelse efter KL § 8, stk. 1. Bestemmelsen indeholdte en indskrænkning i medlemmernes handlemuligheder i forhold til samarbejde med ikke-medlemmer. § 20 indeholdte forbud mod kompagniskab med ikke-medlemmer, forbud mod ansættelse af personer i bestyrelser som ikke var medlemmer af DE, at forbud mod ansættelse af ejendomsmælgere som er medlem af en anden interesseorganisation end DE samt forbud mod at lade sig ansætte hos et ikke-medlem. Bestemmelse vurderes derfor til at få medlemmer til afstå samarbejde med ikke-medlemmer og dermed begrænse konkurrence væsentligt. Desuden blev det vurderet at DE indtog en dominans på markedet for ejendomsmæglere, idet DE omfattede 90% af registerede ejendomsmælgere. Rådet meddelte derfor at vedtægterne ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring før end at ovenstående bestemmelse blev fjernet. På baggrund af sagens karakter og forløb samt afgørelsens indhold fandt Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 20/2-2001, at klagen skulle tillægges opsættende virkning. Klagen endte dog med at blive hævet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Ikke angivet