Mødedato: 29-11-2000

Anmeldelse af vedtægterne for affaldsbehandlingsselskabet I/S RenoNord

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at de konkurrencebegrænsningerne som RenoNords medførte, var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, og for at være den mindst indgribende måde hvorpå selskabet kan opfylde de opgaver det er pålagt af sine interessenter. RenoNord er et fælleskommunalt affaldsselskab med 7 nordjyske kommuner som interessenter. Blandt selskabets aktiviteter er affaldsmodtagelse, sortering, opgradering til genanvendelse, affaldsforbrænding og deponering. Selskabet indsamler ikke affald. Konkurrencestyrelsen vurderer at vedtægterne indeholder 3 konkurrencebegrænsninger: (1) Selskabets pligt og eneret til at modtage affald fra de 7 kommuner, (2) selskabets udligningsordning mellem kommunerne og (3) kommunernes vilkår for udtræden af selskabet. Konkurrencestyrelsen har ikke taget stilling til, hvorvidt vedtægterne for RenoNord er i strid med konkurrencelovens forbudsbestemmelser, herunder lovens § 6, stk. 1, idet selskabet anser de omhandlede konkurrencebegrænsninger for at være omfattet af lovens § 2, stk. 2, jf. lovens § 2, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ikke angivet