Mødedato: 30-01-2002

Anmeldelse af vedtægter og andelshaveroverenskomst for indkøbsforeningen BabySam a.m.b.a.

Resumé

BabySam a.m.b.a anmodede Konkurrencestyrelsen om en fritagelse af selskabets vedtægter og andelshaveroverenskomst efter KL § 9 og subsidiært KL § 8. Endvidere blev der anmodet om en erklæring om hvorvidt selskabet indtog en domminerende stilling efter KL § 11, stk. 2. Styrelsen anså ikke selskabet for domminerende. Styrelsen fandt heller ikke, at vedtægterne indeholdte bestemmelser som var omfattet af KL § 6 og kunne derfor gives en ikke-indgrebserklæring, jf. KL § 9. Andelshaveroverenskomsten indeholdte 3 bestemmelser som ikke kunne forenes med gruppefritagelse for horisontale aftaler. To af bestemmelserne, forbud mod at have interesser i andre babyudstyrsbutikker og optagelsesbetingelserne, havde dog efter styrelsens vurdering så ringe mærkbarhed, at de ikke var konkurrencebegrænsende. Den sidste bestemmelse om forbud mod videresalg af selskabets eget babyudstyr til forretninger udenfor deltagerkredsen fandt styrelsen udgjorde en hard-core aftale, men kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Babyudstyr

Samhandeler

Ikke angivet