Mødedato: 27-09-2000

Anmeldelse af Unikredits vurderingsaftaler

Resumé

Sagen vedrørte en anmeldelse af Unikredits vurderingsaftaler. Unibank A/S foretog i juni 1998 anmeldelse af 2 vurderingsaftaler, som Unikredit Realkreditaktieselskab havde indgået med såvel DanBolig-mæglere som øvrige mæglere. Styrelsen fandt, at aftalerne ikke indeholdte konkurrencebegrænsende bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Som følge heraf meddelte Styrelsen en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 for de 2 nævnte vurderingsaftaler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Mægler

Samhandeler

Ikke angivet