Mødedato: 30-01-2002

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Resumé

Brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne anmeldte standardlejekontrakt, hvor der var indeholdt en omsætningsgaranti samt vilkår om lejeregulering ville ske i henhold til nettoprisindekset. Konkurrencestyrelsen fandt, at nettoprisklausulen ikke faldt ind under KL § 6, stk. 1, hvorfor den kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Omsætningsgarantien var derimod omfattet af KL § 6, stk. 1, men opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Aftalen blev derfor givet en fritagelse for 5 år.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Havne

Samhandeler

Ikke angivet