Mødedato: 28-08-2002

Anmeldelse af samarbejds- og porteføljeforvaltningsaftale mellem SEB og Codan

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 til en samarbejds- og porteføljeforvaltningsaftale mellem Codan A/S og Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Aftalerne var indgået som led i SEBs køb af Codan Bank A/S samt Codans køb af Trygg-Hansa Försäkring AB. Styrelsen fandt, at den omhandlende aftale ikke kunne anses for egnet til at påvirke markedet for porteføljeforvaltning mærkbart, hvorfor aftalen ikke ansås som værende i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet