Mødedato: 28-11-2001

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Resumé

Sagen vedrørte offentlig støtte til Herning Kommune. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret i Konkurrencestyrelsen den 2. januar 2001) anmeldt tjenesten ErhvervsService, jf. konkurrencelovens (KL) § 11 a, stk. 6. ErhvervsService tilbyder private virksomheder at fremskaffe en meget bred vifte af information (”rå” data), fortrinsvis ved brug af internet og avancerede databaser. Der er tre situationer, hvor støtten til ErhvervsService kan virke konkurrenceforvridende: Dels til skade for konkurrenter til de virksomheder, der anvender ErhvervsService, dels til skade for de databaseudbydere, som biblioteket benytter, såfremt disse taber omsætning, og dels til skade for eventuelle andre udbydere af en tilsvarende informationssøgningstjeneste. Konkurrencerådet vurderede, at tjenesten ikke forvrider konkurrencen mellem brugere og ikke-brugere, da der er lige adgang for alle til at benytte tjenesten, at tjenesten ikke forvrider konkurrencen i forhold til databaseudbydere, da hver database gennemsnitligt benyttes så få gange årligt, at der ikke kan påvises nogen effekt af støtten, men at støtten aktuelt eller potentielt kan forvride konkurrencen i forhold til andre udbydere af lignende ydelser, henset til at brugere af tjenesten kun betaler ca. 1/3 af omkostningerne. Derfor kan Konkurrencerådet ikke give en erklæring efter KL § 11 a, stk. 6, om, at tjenesten ErhvervsService ikke er konkurrenceforvridende, jf. § 11 a, stk. 2, nr. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a, stk. 2, nr. 1

Brancher

Kommunalt

Samhandeler

Ja