Mødedato: 25-09-2002

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Resumé

Konkurrencerådet har fundet, at det ikke er i strid med konkurrencelovens regler om offentlig støtte, at Næstved Kommune gratis stiller et areal med bygninger til rådighed for Maglemølle Erhvervspark – mod at erhvervsparken betaler alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Erhvervsparken har til gengæld ret til at beholde lejeindtægterne ved udleje af kommunens bygninger. Maglemølle Erhvervspark er 100 pct. fondsejet og finansieret af private midler. Fonden har til formål at fremme Næstvedegnens erhvervsudvikling. Erhvervsparken udlejer erhvervslejemål i egne bygninger og i kommunens bygninger. Kommunens areal udgør kun en lille del af den samlede erhvervspark. Konkurrencestyrelsen har undersøgt, om ordningen forvred markedet for erhvervslejemål i og omkring Næstved. Det er ikke tilfældet, idet lejepriserne svarer til det generelle niveau i området. Af samme grund er der heller ikke tale om, at de virksomheder, der lejer sig ind i erhvervsparken, får en fordel i forhold til deres konkurrenter. Afgørelsen er den første, der vedrører erhvervsparker, og den kan derfor have principiel betydning for andre kommuner.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

11a, stk. 1 og stk. 2, nr. 1

Brancher

Erhverv

Samhandeler

Ikke angivet