Mødedato: 30-09-1998

Anmeldelse af lægemiddelgrossisternes rabataftale

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en samordne praksis om rabatvilkår til apotekerne mellem de tre danske lægemiddelgrossister var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet den samordnede praksis neutraliserede parternes interne konkurrenceparameter på rabatgivning. Konkurrencerådet meddelte derfor de tre lægemiddelgrossister at ophæve den samordnede praksis.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. Stk. 2, nr. 1 og stk. 3

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ikke angivet