Mødedato: 03-11-2004

Anmeldelse af Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS)

Resumé

De fem parter i Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (Central-kommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), Københavns Energi (KE), Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), Energi E2 A/S (E2) og DONG VE A/S anmeldte to aftaler til Konkurrencestyrelsen. Dels en aftale mellem HGS-parterne og de varmeaftagende parter CTR, KE og VEKS om salg af varme fra geotermisk demonstrationsanlæg i Hovedstadsområdet (salgsaftalen) og dels en aftale mellem HGS-parterne og E2 om levering af drivvarme fra Amagerværkets blok 3 (drivvarmeaftalen). Markedet kunne kategoriseres som værende det københavnske fjernvarmemarked. Der var særlige forhold på dette marked, som medførte, at konkurrence i høj grad var udelukket. For salgsaftalen har Konkurrencestyrelsen lagt afgørende vægt på, at reguleringen af markedet forhindrede konkurrence. Det ville ikke være muligt for eksisterende eller nye producenter af fjernvarme at anvende strategisk pris-fastsættelse til at erobre markedsandele. Konkurrencestyrelsen havde i henhold til konkurrencelovens § 9 meddelt, at styrelsen ikke fandt, at de to anmeldte aftaler udgjorde en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen havde samtidig meddelt, at på grund af aftalernes lange løbetid, kunne vurderingen af aftalerne blive ændret, hvis der skete væsentlige ændringer af markedets rammevilkår (herunder regulering) eller i det af aftalerne omfattede produktionsomfang og andel af det relevante marked.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fjernvarme

Samhandeler

Ikke angivet