Mødedato: 29-03-2000

Anmeldelse af BRFkredit-aftalekomplekset

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit A/S, EDC-gruppen A/S og EDC-partner A/S, at et anmeldt aftalekompleks var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Bestemmelserne der var omfattet var: 1) Forpligtelse af den enkelte EDC-mælger til at medtage BRFkredits produkter i produktsortimentet, 2) hindring af at parterne kunne indgå tilsvarende aftaler med konkurrerende virksomheder 3) opsigelsesvarslets længde (30 måneder med udgangen af et kalenderår), 4) prisfastsættelsesprincipper og prisblade, 5) pligt til at være medlem af Dansk Ejendomsmælgerforening (DE) og 6) ophør af medlemskab DE blev betragtet som væsentlig misligholdelse. Styrelsen fandt at bestemmelserne 1 til 4 kunne fritages efter KL § 8, stk. 1, hvorimod bestemmelserne 5 og 6 ikke opfyldte nogen af betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, og styrelsen udstedte påbud om, at parterne skulle ophæve disse bestemmelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §6, stk. 1 og §16, stk. 1, nr. 1.

Brancher

Bolig

Samhandeler

Ikke angivet