Mødedato: 29-08-2001

Anmeldelse af aftalekompleks vedrørende Danaske i/s

Resumé

Sagen vedrørte en anmeldelse af et aftalekompleks vedrørende Danaske I/S, der var etableret som et joint venture af Aalborg Portland A/S, Elsam I/S og Elkraft A.m.b.a. Her var ansøgt om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens §9, subsidiært om fritagelse i medfør af lovens §8, stk. 1. Styrelsen fandt, at der kunne meddeles om ikke-indgreb, for så vidt angår den resterende del af aftalekomplekset.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Samhandeler

Ikke angivet