Mødedato: 19-06-2002

Anmeldelse af aftale om telefoni mellem debitel og DLG

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9 en ikke- indgrebserklæring til en mellem DLG og debitel indgået aftale om etablering af et fælles samarbejde om køb og salg af telefoniydelser og dermed forbundet virksomhed. Samarbejdet fandt sted i et fælles ejet selskab, DLG-debitel I/S. Konkurrencestyrelsen fandt – henset til parternes daværende stilling på markedet og konkurrencesituationen på markedet som helhed – at aftalens løbetid og den omhandlede konkurrenceklausul ikke havde sådanne mærkbare virkninger på markedet, at der blev etableret en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet