Mødedato: 16-06-1999

Anmeldelse af aftale om reklamefinansieret byudstyr

Resumé

Ved anmeldelse af en overenskomst (aftalen) mellem AFA JCDecaux A/S (AFA) og Vejle Kommune om om opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af reklamefinansieret byudstyr fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen indeholdte bla. bestemmelser om, at AFA opsatte byudstyret vederlagsfrit mod at have eneret til opsætning af reklamer på pågældene byudstyr og endvidere at oppebære indtægten herfra. Aftalen var desuden opsigelig i sin løbetid på 15 år. Konkurrencestyrelsen fandt, at da aftalen muliggjorde en effektiv levering af byudstyr af højkvalitet der kom forbrugerne til gode, kunne aftalen gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, på betingelse af, at uopsigeligheden blev nedsat til 5 år efter aftalens indgåelse. Ved anmeldelse af aftalen havde AFA endvidere anmodet om en udtalelse om hvorvidt der forelå misbrug af dominerende stilling efter KL § 11, stk. 1. Styrelsen meddelte AFA, at der ikke efter de oplysninger styrelsen havde til rådighed forelå misbrug af dominernede stilling. Oprindeligt indbragt for Konkurrenceankenævnet, men lukket ved “forlig” om at aftalen efter 7 år kunne opsiges med 2 års varsel, og herefter ville løbe for en ny 7 årig periode.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Byudstyr

Samhandeler

Ikke angivet