Mødedato: 24-10-2005

Anmeldelse af aftale om attesthonorarer

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Personalestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for en aftale indgået med Lægeforeningen. Aftalen fastlægger honoraret for øre-, næse-, halslæger ud-færdigelse af attester i forbindelse med anmeldelse af høreskader til Arbejdsskadestyrelsen. Kon-kurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for, at det aftalte honorar skulle have en afsmittede effekt på andre attesthonorarsatser. Ud fra en samlet vurdering fandt Konkurrencestyrelsen derfor, at aftalen kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Læge

Samhandeler

Ikke angivet