Mødedato: 17-06-1998

Anmeldelse af aftale mellem Den Danske Dyrlægeforening og Storstrøms Hesteforsikring

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en anmeldt aftale mellem Den Danske Dyrelægeforening og Storstrøms Hesteforsikring faldt ind under forbuddet i KL § 6. Sagen vedrørte en aftale mellem Den Danske Dyrlægeforening og Storstrøms Hesteforsikring, der fastlægger det honorar, Storstrøms Hesteforsikring skulle betale for dyrlægeundersøgelser af heste, der ønskes forsikret i selskabet. Storstrøms Hesteforsikringbetaler – i modsætning til tidligere – for undersøgelsen og betragter udgiften hertil for en markedsføringsomkostning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Dyrlæge

Samhandeler

Ikke angivet