Mødedato: 19-12-2001

Anmeldelse af aftale for fællesområdet

Resumé

I sagen var der indgået en Antenne, satellit- og kabel-TV Branchens fællesorganisation og Forenede Danske Fællesantenneanlæg. Som et led i dereguleringen af fællesantenneområdet ophævedes med udgangen af 1998 de af Telestyrelsenudarbejdede og administrerede tekniske regler for fællesantenneanlæg samt et tilhørende centraltkomponentregister. Disse bestemmelser indeholdt bl.a. et register over godkendte komponenter til anvendelse ved etablering og drift af fællesantenneanlæg. Reglerne skulle sikre et højt kvalitetsniveau og opretholdelse af en beskyelse af bruger- og ejerinteresser. I forbindelse med ophævelsen udsendteTelestyrelsen en vejledning “Fællesantennanlæg, vejledende tekniske retningslinier”. Det centrale element i den anmeldte aale er videreførelse i brancheregi af et fælles komponentregister, ldokumentaon for komponenternes tekniske egenskaber. Styrelsen havde ikke indvendinger overfor dette og meddelt en ikke-indgreb-serklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

TV

Samhandeler

Ikke angivet