Mødedato: 30-04-2004

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K havde klaget til KFST over nogle uspecificerede forhold. Styrelsen havde dog afvist at behandle disse, jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

kl § 15

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 15, stk 1.

Skadesteorier

Ikke angivet

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet