Mødedato: 03-05-2021

Analyse af konkurrencesituationen på detailmarkedet for el

Resumé

Der er ikke tegn på, at koncernforbundne elselskaber har særlige konkurrencefordele på detailmarkedet for el. Det viser en analyse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet som et bidrag til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets overordnede konkurrenceanalyse af elmarkedet.