Mødedato: 26-03-2003

Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001 (ELSAM I)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Elsam A/S og Energi E2 havde havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for leveringen af el i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu 102) i perioden 2000 og 2001. Misbruget bestod i, at Elsam og Energi E2 i perioden havde anvendt en prisstrategi for indmeldelse på Nord Pool, som resulterede i, at virksomhederne i perioder, hvor markederne var isoleret, havde opnået urimeligt høje priser. Da der var tale om et nyt marked, blev det vurderet, at der var tale om en erfaringsfase for aktørerne, og på baggrund af tilsagn fra Elsam og Energi E2 fremlagt i en indmeldespoltik, blev sagen lukket. Beslutningen blev truffet med henvisning til konkurrencelovens § 15, stk. l, 3. punktum, og adgangen hertil blev indbragt for Vestre Landsret af den oprindelige klager. Denne gav dog ikke medhold heri (6/9-05). Forud herfor havde konkurrenceankenævnet afvist at behandle klagen, da afgørelser, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 3, ikke kunne påklages hertil. Tilsagene endte dog med at blive overtrådt og opsagt af Konkurrencerådet i januar 2006 (E2) og juni 2005 (Elsam). Opsigelsen overfor Elsam er behandlet i Elsam II (pkt. 454-466 og bilag 7).

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Opretholdt af domstol. Tilsagn senere opsagt

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

El

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

El alene, ingen substitution af andre energikilder som eks. olie og gas; Elektricitet leveret i en bestemt time