Mødedato: 20-02-2023

AMAG Groups erhvervelse af fælleskontrol over Holo A/S sammen med Semler Gruppen

Resumé

Transaktionen omfatter at AMAG Group AG’s (“AMAG”) erhverver fælleskontrol over Holo A/S (“Holo”). Holo er før transaktionen enekontrolleret af Semler Gruppen A/S (“Semler”), og Holo vil efter transaktionen være fælleskontrolleret af AMAG og Semler. AMAG Group AG driver virksomhed med import, distribution og salg og
service af biler fra Volkswagen AG Group i Schweiz og Lichtenstein. AMAG Group AG er desuden aktiv inden for leasing, udlejning og salg af parkeringstilbud. AMAG Group AG har ikke aktiviteter uden for Schweiz
og Lichtenstein. Semler Gruppen A/S’ forretningsområder omfatter blandt andet import og detailsalg af personbiler, lette erhvervskøretøjer samt motorcykler fra Volkswagen AG Group, udlejning af biler samt innovative mobilitetsløsninger. Semler Gruppen A/S sælger personbiler og lette erhvervskøretøjer
af mærkerne Volkswagen Personbiler, Volkswagen Erhvervsbiler, ŠKODA, SEAT og Cupra gennem et autoriseret forhandlernetværk i Danmark, ligesom Semler Gruppen A/S har aktiviteter inden for salg af landbrugsmaskiner samt reparation og vedligeholdelse heraf. Holo A/S implementerer, integrerer og er operatør af førerløse mobilitetsydelser i Norden. Holo A/S har aktiviteter inden for projektstyring og eksekvering af førerløse mobilitetsydelser, herunder planlægning, implementering og monitorering af mobilitetsydelser baseret på droner, biler, passagertransport og fragtløsninger. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger
ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant