Mødedato: 28-11-2001

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere (FAFID I)

Resumé

Foreningen af Filmudlerere i Danmark (FAFID) og Danske Biografer havde indgået en aftale om retten til at vise film i danske biografer, der næsten omfattede alle filmudlejere og biografer i Danmark. Aftalen fastlægger filmudlejernes og biografernes rettigheder og forpligtelser over for hinanden. Aftalen indeholdte bestemmelser, der havde til formål at begrænse priskonkurrencen blandtbiografer, idet biograferne ikke frit kunne nedsætte prisen på billetter. Andre af aftalens bestemmelser indebærer, at FAFID i tilfælde af en biografs misligholdelse overfor et enkelt medlem, kollektivt kunne iværksætte sanktioner fx krav om forudbetaling boucyt. Misligholdelse over for énfilmudlejer sidestilles således med misligholdelse over for samtlige filmudlejere. Endvidere fandt rådet at aftalen, som forhindrede biograferne i at nedsætte billetpriser eller anvende fribilleter eller andre rabatsystemer uden først at have filmudlejernes accept, udgjorde et misbrug af domminerende stilling efter KL § 11, idet misligholdelse overfor en filmudlejer sidestilledes med misligholdelse overfor samtlige filmudlejere. En biograf kunne derfor blive udelukket for markedet. Konkurrencerådet meddelte parterne at bestemmelsen skulle ophæves. Konkurrenceankenævnet ophævet dele af afgørelsen. Nærmere bestemt fandt Ankenævnet at det ikke kunne anses som, hvad der senere betegnes som en formåls-overtrædelse, når udlejerne krævede at kende biograferne omsætning henset til kravet om afregning som en procentandel heraf.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Film

Samhandeler

Ikke angivet