Mødedato: 27-09-2000

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser mellem Rørforeningen, Dansk VVS og Dansk Smedemesterforening

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at bestemmelserne vedrørende returet, forsinkelse og mangler i Rørforeringens, Dansk VVS’ og Dansk Smedemesterforings salgs- og leveringsbetingelser var omfattet af KL § 6, stk. 1 og ikke opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde til grund, at det ikke var godtgjort at der ville blive opnået en effektivitetsgevinst, og at fordelene i det hele taget ville tilfalde køberne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

VVS

Samhandeler

Ikke angivet