Mødedato: 31-10-2001

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL)

Resumé

Sagen vedrørte almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL). ABL 95 var en samling af standardvilkår vedtaget af Danske Finansieringsselskabers Forening, som regulerede forholdet mellem leasinggiver og leasingtager i aftaler om finansiel leasing af løsøre. Styrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9 Danske Finansieringsselskabers Forening, at ABL, ikke indeholdte bestemmelser, der var omfattet af lovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Samhandeler

Ikke angivet