Mødedato: 15-03-2018

Alm. Brand Bank A/S’ erhvervelse af hovedparten af aktiverne i Saxo Privatbank A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Alm. Brand Bank A/S og Saxo Privatbank A/S. Transaktionen finder sted ved, at Alm. Brand Bank A/S erhverver hovedparten af aktiverne i Saxo Privatbank A/S. Alm. Brand Bank A/S er en landsdækkende bank, der driver detailbankvirksomhed. Banken leverer bankydelser og services til privatkunder samt små og mellemstore virksomheder, inkl. handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta samt kapitalforvaltning, foruden leasing af biler til private og erhvervskunder. Alm. Brand Bank er en del af Alm. Brand-koncernen. Banken har afdelinger i København, Lyngby, Hillerød, Roskilde, Køge, Odense, Kolding, Esbjerg, Aarhus, Viborg og Aalborg. Saxo Privatbank A/S driver ligeledes detailbankvirksomhed og leverer ydelser til privatkunder samt små og mellemstore virksomheder. Banken har afdelinger i Brørup, Esbjerg, Hellerup, Kolding, Odense, Vejle og Aarhus. Saxo Privatbank A/S driver ligeledes detailbankvirksomhed og leverer ydelser til privatkunder samt små og mellemstore virksomheder. Banken har afdelinger i Brørup, Esbjerg, Hellerup, Kolding, Odense, Vejle og Aarhus. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet