Mødedato: 28-02-2001

Alm. Brand af 1972 G/S’ aftaler med Præstø Brand G/S, Gl. Roskilde Amts Brandforsikring G/S og Sønderjylland Øst G/S

Resumé

Styrelsen udstedte i sagen en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9 til Alm. Brand af 1972 G/S (Alm. Brand), for så vidt angik tre samarbejdsaftaler indgået mellem Alm. Brand og henholdsvis Præstø Brand G/S, Gl. Roskilde Amts Brandforsikring G/S og Sønderjylland Øst G/S.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet