Mødedato: 27-04-2022

Alm. Brand A/S’ erhvervelse af enekontrol over Codan Forsikring A/S’ danske aktiviteter

Resumé

Transaktionen omfattede at Alm. Brand køb af Codan. Året inden havde Canadiske Intact Financial Cooperation købt Codan (Danmark), med Tryg som mindretalsaktionær. Med transaktionen overtog Alm. Brand det fulde ejerskab af Codan Forsikring A/S. Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark, men efter omfattende analyser konkluderet Konkurrencerådet at dette ikke ramte den effektive konkurrence. Undersøgelsen har omfattet erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere, og påviste, at Alm. Brand primært havde små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært havde større erhvervskunder. Generelt er erhvervskunderne mere prisfølsomme og gør ofte brug af forsikringsmæglere, som også medvirker til at gøre markedet mere dynamisk. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har desuden set på forskellige undersegmenter på markedet for forsikringer til erhvervskunder, men heller ikke her er viste resultaterne, at konkurrencen blev ramt. Hvad angik markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark ville Alm. Brand efter fusionen opnå en markedsandel på 10-20 procent.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant