Mødedato: 13-08-2018

Aller Leisure A/S’ erhvervelse af enekontrol over Gislev Rejser A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Aller Leisure A/S (”Aller Leisure”) og Gislev Rejser A/S (”Gislev Rejser”). Ved transaktionen erhverver Aller Leisure, der er et datterselskab i Allerkoncernen, enekontrol over Gislev Rejser. Aller Leisure er aktiv i rejsebranchen gennem rejsebureauerne Nyhavn Rejser, Kulturrejser-Europa, Nilles Rejser, Aller Travel og Beach Tours. Aller-koncernen er hovedsageligt aktiv inden for produktion, trykkeri og udgivelse af ugeblade og magasiner primært på print, men også via elektroniske platforme. Herudover har koncernen en række aktiviteter inden for marketing services. Gislev Rejser har eksisteret siden 1946 og har udviklet sig fra hovedsageligt at arrangere busrejser i egen bus til i dag at tilbyde et bredt sortiment af rejser, herunder rundrejser, krydstogter, storbyferier og aktive ferierejser. Gislev Rejser har hovedsæde i Ringe på Fyn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant