Mødedato: 26-04-2000

ALKAs aftaler med en række fagforbund

Resumé

Styrelsen har truffet afgørelse, hvorefter det er meddelt ALKA Forsikring ikke-indgrebserklæringer, da de ikke er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der er i sagen lagt vægt på, at aftalerne – med en andel af det samlede skadesforsikringsmarked på under 1 % og ALKAs markedsandel på ikke over 3 % – ikke kunne antages at have en sådan markedspåvirkning, at konkurrencen på markedet derved blev begrænset. Aftalerne indeholdte ikke bestemmelser om eksklusivitet, og det var ligeledes frivilligt for medlemmerne af fagforbundene, om de ønskede at benytte sig af ordningerne, ligesom andre forsikringsselskaber kunne tilbyde medlemmerne de samme forsikringer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet