Mødedato

Algeco Holdings B.V.’s erhvervelse af enekontrol over TS Nordics Holding AB

Resumé

Transaktionen omfattede Algeco Holding B.V.'s erhvervelse af enekontrol over TS Nordics Holding AB. Algeco Holdings B.V. gennem et datterselskab, Algeco AB. TS Nordics Holding AB er et svensk selskab, der er aktive inden for salg og udlejning af midlertidige modulære bygninger til offentlige og private kunder såsom kontorer, skoler, sundhedscentre og boliger i Norden. TS Nordics Holding AB er i Danmark aktive gennem selskaberne Temporary Space Nordics ApS og Temporary Space Nordics Pavilions A/S. TS Nordics Holding AB er derudover aktive i Sverige, Norge og Finland. Algeco Holdings B.V. er et nederlandsk selskab, der ligeledes er aktive inden for salg og udlejning af midlertidige modulære bygninger til offent-lige og private kunder. Algeco Holdings B.V. sælger og udlejer modulære bygninger til brug i flere sektorer, herunder byggeri, offentlig administra-tion, uddannelse samt industri. Algeco Holdings B.V. er aktive i Europa og Asien og har haft begrænsede aktiviteter i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ikke angivet
Produktmarked
Ikke angivet
Geografisk marked
Ikke angivet