Mødedato: 29-08-2001

Aktionæroverenskomst om SONOFON

Resumé

Sagen vedrørte en aktionæroverenskomst om SONOFON. GN Store Nord A/S og BellSouth Inc. anmeldte i medfør af overgangsordningen i konkurrencelovens § 27, stk. 4, en aftale om stiftelse af joint venture SONOFON Holding A/S med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens §8, stk. 1. GN Store Nord A/S solgte i 2000 sin aktiepost til Telenor, hvorefter størstedelen af aftalen bortfaldt. Styrelsen fandt, at klausulen om modervirksomheder, mens de deltog i joint venturet, skulee undlade at markedsføre teleydelser overfor SONOFONs kunder, var accesorisk. Bestemmelsen var således ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Aktie

Samhandeler

Ikke angivet