Mødedato: 20-12-2000

Aktionæroverenskomst mellem Danespo Holding falder ikke ind under konkurrencelovens § 6, stk. 1

Resumé

Styrelsen meddelte DLG (dansk landbrugsselskab), at aktionæroverenskomsten mellem selskabet og DLF- Trifolium i forbindelse med oprettelse af et joint venture samarbejde mellem selskaberne omkring forædling, produktion og salg af kartoffelprodukter gennem det fælles selskab Danespo Holding A/S ikke var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fødevarer

Samhandeler

Ikke angivet