Mødedato: 01-01-1900

Ahlsell Danmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Sanistål A/S

Resumé

EU-Kommissionens konkurrencemyndigheder har henvist Ahlsell Danmarks overtagelse af Sanistål til videre behandling hos de danske konkurrencemyndigheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil herefter stå for fusionskontrollen.

Regler

Fusion

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen