Mødedato: 20-12-2022

Ahlsell Danmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Sanistål A/S

Resumé

Transaktionen omfattede, at Ahlsell Danmark ApS’ fik enekontrol med Sanistål A/S. Parterne anmeldte oprindelig fusionen til EU-Kommissionen, som sidst i oktober henviste den til behandling hos den danske konkurrencemyndighed. Styrelsen godkendte transaktionen uden yderligere indgreb. Ahlsell Danmark er kontrolleret af en kapitalfond, som også har en kontrollerende ejerandel i den landsdækkende byggemarkedskæde, STARK Danmark. Sanistål, STARK og Ahlsell har aktiviteter inden for detailsalg af installationsartikler, værktøj og byggematerialer til professionelle kunder samt engrossalg af artikler til varme, ventilation og aircondition (såkaldte HVAC-artikler). På de 19 geografiske områder, hvor fusionen med størst sandsynlighed kunne hæmme konkurrencen, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget omfattende markedsundersøgelser. Styrelsen har blandt andet holdt møder med centrale aktører og indhentet svar fra cirka 3.000 respondenter i en spørgeskemaundersøgelse. I afgørelsen lagde styrelsen vægt på, at: 1) Ahlsell og Sanistål har forskellige forretnings- og kundefokus, og at kunder og konkurrenter har bekræftet dette, 2) konkurrencepresset mellem selskaberne på nationale og lokale markeder var relativt begrænset inden fusionen, og 3) det er relativt let for kunderne at skifte til andre leverandører, herunder andre nationale og lokale byggemarkeder og specialforhandlere samt online forhandlere.