Mødedato: 30-06-2020

Ageras

Resumé

Ageras er en digital platform, hvor brugerne kan få tre tilbud på eksempelvis revisionsydelser. Det skete ved at brugerne lagde opgaver ind, som Ageras’ partnere skulle konkurrere om. Ageras anvendte dog også en prisalgoritme, der indikeret om en af parterne indlagde for lave priser. Såfremt dette skete, blev den ”estimerede markedspris” oplyst i et besked vindue, og partneren fik mulighed for at justere sit bud. Desuden havde Ageras i flere tilfælde tilføjet minimumspriser til opgavebeskrivelser. Endelig havde Ageras indrettet sin gebyrmodel, så betalingen til Ageras afhang af buddets størrelse, medmindre det lå under den estimerede pris. I så fald blev gebyret beregnet på baggrund af den estimerede pris. Formålet hermed var at overvåege for useriøse bud og implicit heri sikre kvaliteten af forbrugeroplevelsen. Konkurrencerådet fandt den udviste adfærd uforenelig med konkurrenceloven da adfærden medførte en horisontal priskoordinering. Rådet anmeldte sagen til politiet, og Ageras accepterede en bøde 5/7-2021 på DKK 1.275.000.