Mødedato: 19-09-2023

AG Investment A/S’ og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB VABN HoldCo K/S

Resumé

Transaktionen omfatter at AG Investment A/S’ og Lægernes Pensions etablerer det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB VABN HoldCo K/S rettet mod et nyt ejendomsudviklingsprojekt. Parterne vil have fælleskontrol over AGLPB VABN HoldCo K/S, der vil fungere som et selvstændigt fungerende joint venture, og som skal varetage udviklingen, ejerskabet, driften og salget af det nye ejendomsudviklingsprojekt. AG-LPB VABN HoldCo K/S’ formål er at drive, udvikle og helt/delvist at sælge private udlejningsboliger beliggende på matr.nr 4178, matr.nr. 4172, matr.nr. 4499, matr.nr. 4146 og matr.nr. 4145, alle beliggende i Sundbyøster, København. Ejendommene står i dag hovedsageligt tomme, men vil i forbindelse med udviklingen blive konverteret til, nedrevet og nyopført til private boliglejemål. En del af ejendommene skal desuden sælges fra og udvikles til almene boliger og botilbud. AG Investments A/S er 100 % ejet af AG Gruppen A/S, der er et full-service ejendomsudviklingsselskab, som udvikler og opfører bolig- og erhvervsejendomme. Lægernes Pension er en pensionskasse for danske læger, der administrerer og investerer pensionsmidler med henblik på opnåelse af afkast til dets medlemmer. Lægernes Pension investerer globalt i både aktier, obligationer og ejendomme. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant