Mødedato: 22-02-2022

AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB Udlejningsboliger K/S

Resumé

Transaktionen omfattede AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende JV AG-LPB Udlejningsboliger K/S. Lægernes Pension er en pensionskasse for danske læger, der med henblik på opnåelse af afkast til dets medlemmer administrerer og investerer pensionsmidler. Lægernes Pension investerer globalt i både aktier, obligationer og ejendomme. AG Investments A/S er 100 % ejet af AG Gruppen A/S, der er et fullservice ejendomsudviklingsselskab, som udvikler og opfører bolig- og erhvervsejendomme. Idet Lægernes Pension og AG Investments påtænker at indgå i en række fælles ejendomsudviklingsprojekter i fremtiden, vil parterne stifte AGLPB Udlejningsboliger K/S (”AG-LPB”), som skal ejes ligeligt af Lægernes Pension og AG Investments. AG-LPB skal være moderselskab for underliggende projektudviklingsselskaber, som skal eje og udvikle ejendomme, hvorpå der gennemføres udviklingsprojekter. Parterne vil have fælles kontrol over AG-LPB, der vil fungere som et selvstændigt fungerende joint venture, som skal varetage udviklingen og driften af de enkelte udviklingsprojekter. Ved fusionen vil AG-LPB via et holdingselskab erhverve 100 % af Diget PropCo K/S, som vil være det første udviklingsprojekt i AG-LPB. Diget PropCo K/S’ formål er at eje, drive, udvikle og helt/delvist at sælge private udlejningsboliger beliggende matr.nr 5at, Glostrup By, Glostrup, Diget 18, 2600. Ejendommen udlejes i dag som erhvervs- og butikslejemål, men vil i forbindelse med udviklingen konverteres til private boliglejemål. Diget PropCo K/S er i dag ultimativt 100 % ejet af AG Development A/S, der er søsterselskab til AG Investments A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant