Mødedato: 25-08-1999

Afvist at behandle anmeldelse af samarbejdsaftale mellem Fredgaard Radio A/S og Køkkenland A/S

Resumé

Styrelsen har afvist at behandle en anmeldelse af en samarbejdsaftale mellem Fredgaard Radio (un-der navneændring til Erko Finans A/S) og Køkkenland A/S. Samarbejdsaftalen var på anmeldelses-tidspunktet ophørt mellem parterne. Formålet med anmeldelsen var at få Konkurrencerådets vurde-ring af samarbejdsaftalen i henhold til konkurrenceloven til brug for en verserende voldgiftssag mel-lem parterne. Styrelsen har af ressourcemæssige årsager afvist at behandle en anmeldelse af en op-hørt aftale.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet