Mødedato: 17-06-1998

Afvisning af klage over, at Vejle Amt skaber ulige og unfair konkurrence for apotekerne

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt efter en samlet bedømmelse ikke, at der var grundlag for at foretage sig yderligere i henhold til en klage over Vejle Amt i forbindelse med udlevering af vederlagsfrit medicin fra amtets sygehus. Ordningen klagen omhandlede var omfattet af en midlertidig løsning, idet den medicinske behandling af en begrænset patientgruppe var blevet mere flydende grundet den teknologiske udvikling. Det var derfor svært at bedømme hvornår patienterne var omfattet af sygehusbehandlingen og indtil området var afklaret, var den indklagede ordning iværksat.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ikke angivet