Mødedato: 21-06-2000

Aftaler om samtrafik

Resumé

Konkurrencestyrelsen harvde i forbindelse med et møde mellem Tele Danmark og Telestyrelsen gjort Tele Danmark opmærksom på, at visse bestemmelser i standardaftalerne ikke ansås for at være i overenstemmelse med de af konkurrencerådet den 25. februar 1998 vedtagne principper for en konkurrenceretlig vurdering af samtrafikaftaler o.l. Konkurrencestyrelsen fandt dog ikke konkret, at vilkårene udgjorde en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Sagen blev herefter lukket.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Telesektor

Samhandeler

Ikke angivet