Mødedato: 25-02-1998

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Resumé

Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til telelovenlov, I følge den daværende udformning heraf skulle Konkurrencerådet overfor Telestyrelsen afgive en bindende udtalelse om, hvorvidt samtrafikaftaler indeholder vilkår, der udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven. Udtalelsen skal omfatte aftalevilkårene og ikke eksempelvis de aftalte priser, som er under Telestyrelsens kompetence i henhold til sektorspecifik lovgivning. Hidtidige aftaler havde alle haft Tele Danmark som den ene part og indeholdt bestemmelser om minimumskøb. Krav om minimumskøb kunne begrænse konkurrencen og skabe adgangsbarrierer til markedet. Sådanne vilkår kunne derfor konflikte med konkurrencelovens §§ 6 eller 11. Konkurrencerådet vedtog derfor et notat, der sammenfattet principperne for den fremtidige bedømmelse af samtrafikaftaler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6, stk. 1 og 11, stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet