Mødedato: 21-06-2000

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Resumé

Ved Finansrådets anmelde af et aftalekompleks bestående af to aftaler indgåget med BG Bank A/S om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetaling, fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalekomplekset ikke kunne gives en ikke-indrebserklæring efter KL § 9, da den var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1. Aftalekomplekset ville hindre parternes handlefrihed, idet de forpligtedes til at ekspedere fælles indbetalingskort og giroindbetaling på samme vilkår, herunder samme gebyropkrævning. Konkurrecestyrelsen fandt imidlertidigt kunne aftalekomplekset fritages efter KL § 8, stk. 1, da der var betydelige fordele for kreditorer. Dog fandt styrelsen ikke bestemmelserne om at der skal cleares og bogføres 2 dage efter betalingen fundet sted, ikke omfattet af fritagelsen, og den blev derfor påbudt ophævet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet