Mødedato: 15-12-1999

Aftaler mellem Telia Stofa A/S og 6 antenneforeninger

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at 6 aftaler mellem Telia Stofa A/S og 6 antenneforeninger indeholdte konkurrencebegrænsende elementer, og dermed omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor kunne de ikke gives ikke-indgrebserklæringer efter KL § 9. Aftalerne kunne opdeles i 2 typer aftalemodeller, A og B. Rådet fandt, at aftale model B ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet aftaletypen indeholdte en henholdvis 8 års og 20 års uopsigelighed samt et efterfølgende opsigelsesvarsel på 5 år, hvilket rakte længere end nødvendigt og desuden hindrede konkurrencen på markedet. Rådet fandt at aftalemodel A kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelsn hvorefter antenneforeningen ved aftalens ophør skulle godtgøre Telia Stofa værdien af de introducerede nye tjenster. Konkurrencerådet meddelte derfor Telia Stofa at ophæve model B-aftalerne og bestemmelsen i model A-aftalen som ikke kunne gives fritagelse. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling. Sagen vedrørte hovedsageligt, hvorvidt Telia Stofas aftaler med 6 antenneforeninger var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Radio/TV

Samhandeler

Ikke angivet